Hoe verloopt een traject van therapie?

De Intake

Bij aanmelding stuur ik je per mail een intake formulier die ik graag voorafgaand aan het intake-gesprek geheel ingevuld terug wil hebben.

Het intake-gesprek is bedoeld om kennis te maken, de hulpvraag helder te krijgen en een voorlopig plan van aanpak te maken. Mochten jullie besluiten om verder te gaan, dan volgt hierna de eerste sessie met alleen jouw kind. Het intake gesprek vindt plaats met, zo mogelijk, beide ouders en afhankelijk van de leeftijd met of zonder jullie kind (grofweg vanaf 8 jaar kind er bij).

De sessies

In de sessies ga ik met het kind op zoek naar zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. We gaan die kwaliteiten vervolgens inzetten in situaties waar het kind het moeilijk mee heeft. Als therapeut ga ik op zoek naar de oorsprong van het probleem en help ik het kind de oplossing in zichzelf te vinden, zodat het op eigen kracht verder kan gaan. Hierbij maak ik gebruik van verschillende werkvormen, zoals gesprekstechnieken (o.a. RET, cognitieve gedragstherapie, Matrix methode), spelvormen (o.a. spelen, kwaliteitenspel, kids skills, gezelschapsspellen) creatieve werkvormen (o.a. muziek, visualisaties, verhalen, metaforen en tekenen/schilderen) en andere technieken (o.a. GGGGG schema, Rots en Water). 

Het kan zijn dat het kind een andere hulpvraag heeft dan de ouders veronderstellen. In dat geval ga ik verder met wat het kind aangeeft. Dit uiteraard in overleg met jullie als ouders.

Een kind krijgt mogelijk opdrachten mee n.a.v. een sessie. Het is belangrijk dat de ouders en de omgeving het kind positief tegemoet treden en het complimenteren met elk stapje op de goede weg. Stilstaan bij momenten waarop het kind terugvalt is minder zinvol: volgende keer beter.

De voortgangsgesprek(ken) en het eindgesprek

Een gouden regel binnen de therapie om rekening mee te houden is de volgende:

Het kind mag alles vertellen tegen de mij. Ik vertel alleen datgene door aan ouders waar het kind toestemming voor heeft gegeven. Het staat het kind vrij om zoveel te vertellen als het zelf wil, aan ouders of aan anderen. Dit is belangrijk omdat zo jouw kind de vrijheid voelt om open en eerlijk te zijn, alleen dan komen we tot de kern. Bij alarmerende dingen zal ik in overleg gaan met het kind en het samen met jullie bespreken.

Voorafgaand aan een gesprek met de ouders bespreek ik met het kind wat ik wel zeggen en laten zien. Het proces zal besproken worden evenals de doelen, maar wat de inhoud betreft ligt het aan het kind wat ik daar over vertel.

Bij een voortgangsgesprek is het kind er niet bij. Ik ga dan dieper in op de vragen uit het intakeformulier om zo meer informatie te krijgen die het traject ten goede kunnen komen. Ook kan ik deze bijeenkomst gebruiken om tips aan te reiken voor in de thuissituatie. Ook bespreek ik wat ik tot dan toe heb gezien bij het kind en welk traject ik denk dat best passend is.

Bij het eindgesprek is het kind erbij zodat het kan horen van jullie en van mij hoe wij het traject hebben gezien. Kinderen vinden het heel fijn om te horen dat hun inzet gezien is. Ook kan het zelf vertellen of laten zien wat het geleerd heeft. Daarna is er dan nog de mogelijkheid om samen met de ouders het traject door te spreken en de coaching af te ronden.

contact