Wat is kindertherapie?

Jouw kind kan te maken hebben gekregen met een ingrijpende gebeurtenis of niet goed in zijn of haar vel zitten, zonder of met een aanwijsbare reden. 

Omdat de taal nog vaak tekort schiet kunnen kinderen niet altijd praten over wat hen bezighoudt of waar zij behoefte aan hebben. Wel laten ze door hun gedrag merken dat het niet goed gaat en dat zij emotioneel vastlopen.
Voorbeelden van gedrag of hulpvragen waarvoor je bij de kindertherapeut terecht kan:

 •    veel huilen
 •    angstig
 •    agressief gedrag
 •    zich afzonderen
 •    gebrek aan concentratie
 •    problemen ervaren met contacten leggen of onderhouden
 •    pesten, gepest worden
 •    bedplassen
 •    moeite met sociale regels
 •    weinig zelfvertrouwen
 •    trauma verwerking
 •    scheiding

Ook zijn er wel andere symptomen waardoor je als ouder denkt: "Wat is er toch met mijn kind?" En: "Hoe kan ik hem/haar helpen?". Hulp van buitenaf is dan soms wenselijk. Kindertherapie kan zowel jou als je kind hierbij helpen.

contact