Wat zijn de stappen die u kunt zetten bij een klacht:

Stap 1

Ik doe er alles aan om zo open, eerlijk en respectvol te werken, maar het kan zijn dat ergens ontevredenheid ontstaat

Maak het bij mij bespreekbaar en kijk of we samen kunnen komen tot een oplossing.

Stap 2

Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging